Bài viết hay: CH4

July, 2018

  • 13 July

    Từ CH4 viết PT điều chế thuốc trừ sâu 666

    666 , C6H6 , CH4 , thuốc trừ sâu , CH4 ...Câu trả lời hay nhất: Chỉ cần làm theo cách này thôi (cách duy nhất): + Từ CH4: 2CH4-> C2H2 + 3H2 (1500*C, làm lạnh nhanh) + Thu C2H2, tạo phản ứng toàn hợp: 3C2H2 -> C6H6 (phản ứng toàn hợp, xúc tác Cacbon, 600 *C) + Từ benzen C6H6: C6H6 + 3Cl2 -> C6H6Cl6 (ánh sáng) C6H6Cl6: thuốc trừ sâu 6 ; 6 ; 6 (hecxa.cloxi.clohecxan) ———————- * Cách khác: CH4 -> C + 2H2 (800*C -> 900*C) CaO + 3C -> CaC2 + CO (lò nung điện) CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2 3C2H2 -> C6H6 (phản ứng toàn hợp, xúc tác Cacbon, 600 *C) C6H6 + 3Cl2 -> C6H6Cl6 (ánh sáng) không biết cách này có ổn ko vì mình thêm CaO vào, kệ...