Bài viết hay: MULTIPLICITY

July, 2018

  • 13 July

    Multiplicity 3 review: Virtual KVM software with new features and a new vendor

    3 review , Multiplicity , switch , Virtual KVM , MULTIPLICITY such close proximity that having a separate display, keyboard, and mouse for each is not only confusing, but a waste of space. You can of course stick with one of each, then attach them as necessary, but that’s another time suck. A better solution is a KVM (Keyboard. Video, and Mouse) switch, or if you’re cable- and cost-averse, KVM software such as Multiplicity 3. A physical KVM switch has inputs for a keyboard, mouse, and display and sets of outputs for the same to drive multiple PCs. You run cables to said PCs then toggle between them using switches, a rotary dial, etc. With Multiplicity, you can forego the cables, instead utilizing one PC as the KVM switch (the primary PC in Multiplicity-speak) and your local network as the cabling...April, 2016

  • 7 April

    Multiplicity: Điều khiển 9 máy tính chỉ với 1 bộ bàn phím và chuột

    MULTIPLICITY ...tất cả những ứng dụng của Stardock, Multiplicity có một giao diện khá thoáng và bắt mắt. Trong lần đầu tiên cài đặt và khởi động, bạn sẽ được hỏi về việc muốn chọn máy tính đang sử dụng là Primary Computer hay Secondary Computer (tạm hiểu là máy chủ và máy thành viên). Với việc chọn máy của mình là máy chủ, bạn sẽ có thể ngồi tại chỗ và điều khiển những máy thành viên xung quanh. Muốn điều khiển máy nào, bạn click vào nút “Add computer” ở góc trên bên phải của hộp thoại cài đặt để thêm máy đó vào danh sách điều khiển. Tất nhiên là tất cả các máy thành viên cũng đều phải được cài sẵn Multiplicity và nằm trong cùng mạng LAN...12312